W objeciach smierci
Kontakt przez telefon
Wiarygodnosc Pisma Swietego pod ostrzalem
Sluzylem szatanowi
Malzenstwo- instrukcje
Cudowne uzdrowienie Zeni
David Wilkerson rozwazania
Lista Stron
Zawróclem sprzed bram raju
Nowy Kurs Alfa
Problem gniewu
Tak dlugo zyje, tak krótko.
Laska
Kim jest Jezus Chrystus?
Glupi rzekl w sercu swoim: Nie ma Boga'?
Czy masz zycie wieczne?
Nasz Adres
Boga otacza przerazajaca jasnosc
Jak Bog przebacza?
Zazdrosc
Udokumentowana historia uwolnienia
Gdzie jest twoje serce?
W czytelni znajdziecie różne świadectwa i artykuły które uważamy za warte poczytania.

Czy masz zycie wieczne?

Pytanie: Czy masz życie wieczne? Odpowiedź: Biblia mówi o pewnej drodze do życia wiecznego. Pierwszy warunek, by nią pójść, to przyznanie się do tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 3.23). Wszyscy robimy rzeczy, które nie podobają się Bogu, przez co zasługujemy na karę. Skoro wszystkie nasze grzechy są ostatecznie wymierzone przeciwko wiecznemu Bogu, grzesząc zasłużyliśmy na wieczną karę. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Jednak Jezus Chrystus, bezgrzeszny (1 List św. Piotra 2:22), wieczny Syn Boży, stał się człowiekiem (Ewangelia wg św. Jana 1:1,14) i zmarł, by zapłacić karę za nasze grzechy. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (List św. Pawła do Rzymian 5:8). Jezus Chrystus umarł na krzyżu (Ewangelia wg św. Jana 19:31-42) biorąc na siebie karę, na którą my zasłużyliśmy (2 List św. Pawła do Koryntian5:21). Trzy dni później zmartwychwstał (1 List św. Pawła do Koryntian 15:1-4) i udowodnił swoje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. „Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1 List św. Piotra 1:3). Przez wiarę musimy odwrócić się od naszego grzechu i zwrócić się do Chystusa by otrzymać zbawienie (Dzieje Apostolskie 3:19). Jeśli uwierzymy Mu, że umarł na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia, a obietnica o wiecznym życiu w niebie stanie się naszym udziałem. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia wg św. Jana 3:16). „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (List św. Pawła do Rzymian 10:9). Wiara w to, że Jezus na krzyżu dokonał wszystkiego, czego nam potrzeba do zbawienia, jest jedyną drogą do życia wiecznego! „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9). Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela, oto prosta modlitwa. Pamiętaj, wypowiedzenie słów tej, ani żadnej innej modlitwy, nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Chrystusa może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować mu za troskę o nasze zbawienie. „Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę. Ale Jezus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłem po to, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie – dar życia wiecznego! Amen!”

W chwili obecnej mamy 1293 nagrań w katalogu.